Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Keskinäisen hallintaoikeustestamentin tarkoitus on turvata jäljellejäävän puolison oikeutta säilyttää yhteinen omaisuus hallussaan mutta ei loukata perillisten lopullista oikeutta. Samalla pyritään välttämään kahdenkertainen perintöverotus. Tämän mallin tarkoituksena on lisäksi hypätä rintaperillisten yli ja antaa omaisuus suoraan lastenlapsille.

Huomioitava on että rintaperillisellä on lähes aina oikeus lakiosuuteen, joka on puolet perintöosuudesta. Tehokas luopuminen perittävän eläessä vaatisi riittävän vastikkeen saamista. Muussa tapauksessa rintaperillisen on joko perittävän kuoltua hyväksyttävä testamentti tai luovuttava perinnöstään ehdoitta.

Hinta
5,00 €

Ladattava tiedosto: