Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Laajempi testamentti jossa perittävä määrää erityisjälkisäädöksellä tietyn omaisuuden, yleistestamentilla jäämistönsä loppuosasta sekä suosii muita yleistestamentin saajia yhden perillisen kustannuksella rajoittamalla tämän osuuden lakiosaan. Malliin sisältyy määräys perittävien aviopuolisoiden avio-oikeuden sulkemisesta pois sekä määräys edunvalvojan määräämisestä mahdollisesti perittäessä alaikäiselle perilliselle.

Hinta
6,50 €

Ladattava tiedosto: