1 Yleistä

Nämä toimitusehdot (ehdot) sisältävät Legit Templates Ky:n (me) ylläpitämän osoitteessa www.sopimusmallit.com olevan asiakirja­ ja sopimusmallipalvelun (palvelu) käyttöä koskevat ehdot. Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt palveluun. Ostaessaan ladattavan tuotteen (tuote) palvelusta käyttäjä samalla rekisteröityy palveluun ja hyväksyy nämä ehdot sitoutuen noudattamaan niitä.

2 Palvelun sisältö

Palvelu sisältää yksittäisten palvelusta ladattujen tuotteiden käyttöoikeuksia tilausten mukaan.

3 Palvelun tilaaminen

Palvelu tilataan palvelussa olevalla lomakkeella. Luovutamme käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka käyttäjä on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Pidätämme oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

4 Hinnat

Perimme maksullisten palveluiden käytöstä kulloinkin voimassa olevan tuotteen yhteyteen merkityn tai erikseen sovitun hinnan. Pidätämme oikeuden merkittyjen hintojen muutoksiin.

5 Rajoitettu käyttöoikeus ja tekijänoikeudet

Tuotteet ovat tekijänoikeuden suojaamia. Tuotteiden ja muun palvelun sisältämän materiaalin kaikki oikeudet omistaa Legit Innovations Limited (Y­tunnus 2399934­7). Myönnämme Legit Innovations Limited:n edustajana käyttäjälle asianmukaista maksua vastaan rajoitetun käyttöoikeuden tuotteisiin. Tuotteet on tarkoitettu käyttäjän omaan liiketoimintaan liittyvään käyttöön tai käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. Tuotteiden luovuttaminen asiakkaalle tai muuten edelleen muokkaamattomana katsotaan käyttöoikeuden ja tekijänoikeuksien rikkomiseksi.

6 Vuositilaus

Käyttäjä voi tilata määräaikaisen käyttöoikeuden kaikkiin palvelun sisältämiin tuotteisiin. Vuositilaus kattaa yhden käyttäjän oikeuden käyttää tuotteita näiden ehtojen mukaisesti. Voimme rajoittaa käyttöoikeutta järkevän käytön periaatetta noudattaen. Pidätämme näin oikeuden puuttua vuosisopimuksen väärinkäyttöön ja voimme rajoittaa palvelun käyttöä ja harkintamme mukaan päättää sopimuksen. Tällöin ei jäljellä olevasta ajasta makseta hyvitystä.

7 Legit Templates Ky:n vastuu

Huolehdimme siitä, että tuotteet olennaisilta osiltaan vastaavat niiden sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Emme vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle tuotteiden mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Emme myöskään vastaa tuotteiden tai palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Emme vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi tai tietoliikenneyhteyksien tai Internetin mahdollisista toimintakatkoista. Emme vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi. Joka tapauksessa vastuumme käyttäjälle aiheutuneista vahingoista on rajattu tuotteesta maksettuun hintaan.

8 Käyttäjätiedot

Käyttäjän antamat henkilö­ ja tilaustiedot kerätään asiakashallintajärjestelmäämme. Asiakashallintajärjestelmää käytetämme mainontaan, markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja ottamalla yhteys asiakaspalveluun.

9 Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa meidät noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.

10 Riitaisuudet

(a) Pyrimme ensisijaisesti sovittelemaan kaikki Kauppaan ja sen käyttöön liittyvät riitaisuudet. Mikäli sovittelu kuitenkin epäonnistuisi, tulee asiat ratkaista Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja­asiakkaan kyseen ollessa hänen kotipaikkansa alioikeudessa. (b) Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

11 Ehtojen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja toimintaa, mikäli muutokset ovat tarpeen palvelun kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Meillä on oikeus muuttaa käyttöehtoja yksipuolisesti. Käyttäjä hyväksyy muutokset, mikäli hän käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

(26.1.2016)

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä